Ürün Hakkında

İçme ve kullanım suyunda ve bu suyun geçtiği hatlarda biyofilm tabakasının kontrolü, kireç ve korozyon kontrolü içme – kullanma suyumuzun kalitesi açısından çok önemlidir.

İçme ve kullanma suyunda mikroorganizma çogalmasından dolayı oluşan biyofilm tabakası bu sistemlerden yayılarak hastalık yapıcı etki gösterebilir. Bu sistemlerde oluşan korozyon ve kireç ise sudaki agır metallerin konsantrasyonun artmasına ve böylelikle içme-kullanma suyu kalitesinin bozulmasınaneden olurlar. Ayrıca içme-kullanma suyu boru hatlarında biriken kireç, korozyon ve diger kirlilikler boru çapının daralmasına ve borulardadelinmelere neden olarak işletmelerin enerji maliyetlerini artırmaktadır. İçme-kullanma suyu kimyasallarımız FDA normlarına uygun şekilde üretilmektedir.

Legionella Kontrolü

Legionella bakterileri çevrede kendiliğinden oluşur.Yapay su sistemleri, Legionella bakterilerinin yüksek sayıda üremesine elverişli ortamlar oluştururlar. Hastalık etkeni Legionella spp. doğal sulardan bina su tesisatlarına geçip yerleşebilir ve çoğalabilir. Bakterinin su sisteminden duyarlı bireye ulaşması sonucunda hastalık gelişir. Legionella pneumophila ve diğer Legionella cinsi bakterileri insanda genel olarak “Lejyonelloz” ismi ile adlandırılan üç tür hastalığa neden olur. Bunlar; soğuk algınlığı benzeri hastalık gibi seyreden Pontiac ateşi, pnönoni ile seyreden Lejyoner hastalığı ve solunum sisteminden diğer organ/sistemlere yayılımın gözlendiği Ekstrapulmoner sendromlarıdır.

Legionella bakterilerinin üremesini teşvik eden koşullar;

 • Durgun su,
 • 20 °C ve 50 °C arası sıcaklık,
 • 5.0-8,5 arası pH
 • Legionella bakterilerine beslenme faktörlerini sağlayan algler.

Legionella bakterilerinin en yaygın kolonileşmesini sağlayan ortamlar;

 • Bina sıcak su sistemleri,
 • Bina soğuk su sistemleri,
 • Soğutma kuleleri, evaporatif kondenserler,
 • Spa havuzları, kaplıcalar, sıcak banyolar,
 • Dekoratif havuzlar ve fıskiyeler,
 • Fancoiller ve split klimalar,
 • Gıda vitrin nemlendiricileri,
 • Hastanelerdeki solunum cihazları,
 • Yangın söndürme devreleri vb..

Risk Faktörleri

Lejyoner hastalığı “fırsatçı” enfeksiyon olarakta değerlendirilir. Çünkü belirgin bir şekilde altta yatan bir hastalığı olan veya bağışıklık sistemi zayıflamış bireyler hasta olmaktadır. Hastalığın gelişebilmesi için birey bazı risk faktörlerini taşıyor olmalıdır.

Risk grupları;

 • 45 yaş üstünde olanlar,
 • Sigara içenler,
 • Alkol bağımlıları,
 • Diyabet hastaları,
 • Kronik solunum rahatsızlığı olanlar,
 • Böbrek rahatsızlığı olanlar,
 • Legionella kaynağına çok yakın çalışan kişiler,
 • Özellikle erkekler risk grupları arasında sayılmaktadır.
 • Legionella analizi yapılacak numuneler uygun koşullarda laboratuvarımıza ulaştıktan sonra kabulü yapılmaktadır.
 • Numune kabulü yapılan örnekler, kültür yöntemi ile ekimleri sağlanır. 10-12 gün süren bir inkübasyon süresi vardır.
 • Numune alınan noktalardan herhangi birinde Legionella analizinin pozitif sonuçlanmasıyla birlikte, Legionella bakterisine dair tür tespiti yapılmaktadır.
 • Elde edilen sonuçlar analiz raporunda belirtilmekte ve olumsuz karşılaşılan noktalar ile ilgili müşteriye bilgi verildikten sonra gerekli düzeltici ve önleyici kontrol müdahaleleri önerilmektedir.

DERTIV- OX KLOR DIOKSIT: DERTIV OX-20 ve DERTIV-8 kimyasallarının “DEREN KLORDIOKSIT JENERATÖRÜ” ile karışımının sağlanmasıyla sistemde anında klor dioksit üretimi. Içme ve kullanma suyunda FDA onaylı etkin biyofilm kontrolü, bakteri ve özellikle Legionella spp. kontrolü için önerilir.

DEREN FILM serisi: İçme – kullanma suyu boru hatlarında film
tabakası oluşturarak boru çeperlerinde kışır korozyon artıklarının birikmesini engelleyici, dezenfekte edici kimyasal. FDA normlarına
uygundur.

Sadece kimyasal ürün satışı değil aynı zamanda 4500'ün üzerinde endüstriyel tesise kendi kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarımız ile mühendislik yardımı ve su kalitesi takibi de sağlamaktayız.